Metric Conversion

Här kan du konvertera mellan flera olika måttenheter inom olika måttsystem som de vanliga metriska och brittiska/amerikanska, men även mer exotiska måttsystem som t.ex. japanska, grekiska, bibliska och gamla svenska mått. Här nedan samt på navigationsmenyn till vänster hittar du de olika måttkategorierna inom vilka du kan konvertera mellan de olika måttsystemen.

Bränsleförbrukning

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Datahastighet

Konvertera mellan olika datahastigheter som kilobyte per sekund, megabit per sekund, kibibit per sekund, m.fl.

Datalagring

Konvertera mellan olika datalagringsstorheter som bit, byte, gigabyte, exabit, m.fl.

Effekt

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Energi

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Hastighet

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Längd/Avstånd

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Temperatur

Konvertera mellan olika temperaturenheter som kelvin, celsius, farenheit, reaumur och rankine.

Tid

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Tryck

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Vikt/Massa

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Volym

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Yta

Följande måttsystem finns i denna kategori: Metrisk.

Har du information om andra måttsystem?

Om du har information om måttsystem du inte kan hitta här så får du gärna skicka in dessa till oss så kommer vi att kontrollera uppgifterna och lägga in dom här om dessa stämmer.

Ange gärna hur måttet relaterar till grundenheten i metriska systemet, ange t.ex. om det rör sig om ett viktmått hur många det går på ett kilogram eller om det är ett längdmått hur många det går på en meter.

Det g&a